CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acetone

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World podcast: Chemistry in its Element (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

This week, prepare for warfare, and possibly a manicure.

Nyckelord: acetone Weizmann corditeDenna post skapades 2011-11-12. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 148400

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kemi
Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur