CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rekommenderad Kost på Skolor och Daghem

En Hälsofara

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2011. - 3 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Fett i stället för snabba kolhydrater och mättat fett i stället för fleromättat är nu centrala kostfrågor där viktiga omvärderingar görs. Det är då ytterst viktigt att vetenskapligt överspelade kostråd inte får styra fel för barn och andra grupper som inte själva kan välja hälsoriktigt.

Nyckelord: kostråd, kostfetter, kolhydrater, barn, hälsa


En viktig men svår uppgift för forskare är att visa på fel som som etablerats i administrativa och kommersiella system. Ett sätt att gå fram är då att oberoende forskare med olika kompetenser som här påverkar samlat via medier i en central fråga.

Författarna har efter modifieringar ställt sig bakom de publicerade förkortade versionerna av ett första utkast. Uffe Ravnskov har hållit i manusversioner och kontakter med tidningsredaktioner.

Denna rapport har sammanställts för att ge en samlad bild av tidningsartiklarna via en akademisk kanal för långsiktig nätpublicering.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-11. Senast ändrad 2011-11-11.
CPL Pubid: 148395

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur