CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compensation Method for Attenuated Planar Laser Images of Optically Dense Sprays

Rafeef Abu-Gharbieh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; J.L. Persson ; M. Försth ; A. Rosén ; Anders Karlström (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
Journal of Applied Optics Vol. 39 (2000), 8, p. 1260-1267.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 14837

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur