CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Blind backscattering experimental data collected in the field and an approximately globally convergent inverse algorithm

Andrey V. Kuzhuget ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael V. Klibanov ; Anders Sullivan ; Lam Nguyen ; Michael A. Fiddy
(2011)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-11-10.
CPL Pubid: 148369

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:25