CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Joint Symbol Detection and Channel Parameter Estimation in Asynchronous DS-CDMA Systems

Anders Ranheim (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Per Pelin (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 48 (2000), 2, p. 545-550.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-05-23.
CPL Pubid: 14836

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur