CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reality Studios: A Combined Device for Education, Research & Social Change

Ulla Johansson (Institutionen för arkitektur) ; Maria Nyström (Institutionen för arkitektur)
Business and Design Lab., School of Design Crafts, University of Göteborg, Sweden, for CUMULUS Conference Shanghai, Sept.7-10, 2010, the World Expo- Better City – Better Life. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-10. Senast ändrad 2013-09-24.
CPL Pubid: 148359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur