CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency reuse and Coding for muli-slot GPRS operation

Maxime Flament (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Matthias Unbehaun
in Proc. of the IEEE International Zurich Seminar 2000 on Broadband Communications, Zurich, Switzerland p. 127-131. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: 4gwDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-23.
CPL Pubid: 14835

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur