CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Maximum Likelihood Approach for Estimating DS-CDMA Multipath Fading Channels

Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Fredrik Malmsten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Journal on Selected Areas in Communications Vol. 18 (2000), 1, p. 132-140.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14834

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur