CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Universality in Four-Body Scattering

A. Deltuva ; R. Lazauskas ; Lucas Platter (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
Few-Body Systems (0177-7963). Vol. 51 (2011), 2-4, p. 235-247.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The four-body system is studied in the limit of large two-body scattering length by solving momentum-space integral equations for the transition operators or, alternatively, configuration-space equations for wave function. A number of universal results for atom-trimer and dimer-dimer scattering observables are found. We furthermore address the question whether the universal four-body systems contain additional states besides the known two S-wave states.

Nyckelord: n-particle scattering, system, length, statesDenna post skapades 2011-11-10. Senast ändrad 2011-11-16.
CPL Pubid: 148339

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik
Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur