CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A matrix-algebraic approach to successive interference cancellation in CDMA

Lars K. Rasmussen ; Teng J. Lim ; Ann-Louise Johansson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications Vol. 48 (2000), 1, p. 145-151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14833

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur