CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation Based Validation of the Detection Capacity of an Ultrasonic Inspection Procedure

Håkan Wirdelius (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Gert Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
International Journal of Fatigue (0142-1123). (2011)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: NDE simulation; Simulated POD; simSUNDT; UT-01Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 148316

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Tillämpad matematik
Övrig teknisk mekanik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur