CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Code-spread CDMA using maximum free distance low-rate convolutional codes

Pål Frenger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pål Orten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications Vol. 48 (2000), 1, p. 135-144.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdma, error-controlDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur