CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Joint source-channel and multiuser decoding for Rayleigh fading CDMA channels

Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Mikael Skoglund (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
IEEE Transactions on Communications Vol. 48 (2000), 1, p. 13-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: error-control, cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14830

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur