CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attnuation and Distortion od PD Pulses Propagated ina Stator Winding Model Deteted by Stator Slot Couplers

Jörgen Blennow (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Niclas Stålhandske (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Antonios Vlastos (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
Proceedings of the IEEE/KTH Stockholm Power Tech Conference (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-11-08.
CPL Pubid: 148297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur