CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CVD TiC/alumina multilayer coatings grown on sapphire single crystals

Sead Canovic (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Björn Ljungberg ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Micron (0968-4328). Vol. 42 (2011), 8, p. 808-818.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: CVD, Alumina, Sapphire, Single crystal, TiC, MultilayersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-08.
CPL Pubid: 148296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Annan kemi
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microstructure of Alumina (Al2O3) Grown by Oxidation of FeCrAl Alloys and by Chemical Vapour Deposition