CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classification of Power System Transients: Synchronized Switching

Emmanouil Styvaktakis (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Math Bollen (Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem) ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. IEEE Int. Conf. Power Engineering, Singapore (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 14829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur