CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critical aspects on optical-Kerr effects of macromolecules. Lack of measurable orientation of DNA

Michael Wirth (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Tore Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry (0022-3654). Vol. 91 (1987), 7, p. 1957-1960.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-08.
CPL Pubid: 148286

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur