CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectroscopic studies on double-stranded poly d[(G-C)(G-C)] in B and Z form after covalent modification with the anti diastereomer of trans-7,8-dihydroxy-9,10-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo,[a] pyrene

I. Zegar ; P. O. Lycksell ; A. Graslund ; Magdalena Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; B. Jernstrom
Carcinogenesis (0143-3334). Vol. 8 (1987), 7, p. 899-905.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-08.
CPL Pubid: 148283

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Cancer och onkologi

Chalmers infrastruktur