CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of interaction between DNA and 4',6-diamidino-2-phenylindole by optical spectroscopy

Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biochemistry (0006-2960). Vol. 26 (1987), 14, p. 4545-4553.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 148282

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur