CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Induced CD of DNA intercalators: Electric dipole allowed transitions

Reidar Lyng (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Torleif Härd (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biopolymers (0006-3525). Vol. 26 (1987), 8, p. 1327-1345.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-08.
CPL Pubid: 148280

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur