CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the use of chiral compounds for probing the DNA handedness: Z to B conversion in poly(dGm5dC) upon binding of Fe(phen)3(2+) and Ru(phen)3(2+)

Torleif Härd (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Catharina Hiort (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Biomolecular Structure & Dynamics (0739-1102). Vol. 5 (1987), 1, p. 89-96.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-08.
CPL Pubid: 148279

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur