CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic Transitions in the Near-Ultraviolet Spectra of Uracil, Thymine, Uridyl(3'-5')Uridine and Thymidyl(3'-5')Thymidine

K. E. Connell ; T. Kurucsev ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Australian Journal of Chemistry (0004-9425). Vol. 41 (1988), 10, p. 1509-1522.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-08.
CPL Pubid: 148276

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur