CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Smart Mall - The Catalysator of Mobile Shopping. Business plan

Carl Fredrik Leandersson ; Bartosz Mielczarek (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Rickard Stridh
Venture Cup West 2001, nominated in stage 2 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-23.
CPL Pubid: 14827

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur