CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enantioselective DNA Binding Geometries of Δ and Λ Ru(phenanthroline)3 2+ Studied with Linear Dichroism

Catharina Hiort (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Nucleosides & Nucleotides (0732-8311). Vol. 7 (1988), 5-6, p. 661-665.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-08. Senast ändrad 2011-11-14.
CPL Pubid: 148246

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur