CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of the Spectroscopic Properties of Aromatic-Molecules by Polarized Spectroscopy

Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Reidar Lyng (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Finnish Chemical Letters (0303-4100). Vol. 15 (1988), 3-4, p. 38-39.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 148245

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur