CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preparation of radioactive enantiomers of amino acids using labelled racemates only

Jan-Olov Liljenzin ; Ridvan Tokay (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters (0236-5731). Vol. 126 (1988), 3, p. 199-204.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-08.
CPL Pubid: 148238

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur