CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Binding geometries of benzo[a]pyrenediol epoxide isomers covalently bound to DNA. Orientational distribution

Magdalena Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; B. Jernstrom ; A. Graslund
Biochemistry (0006-2960). Vol. 27 (1988), 4, p. 1213-1221.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-08.
CPL Pubid: 148235

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur