CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Hybrid Model for Polarimetric and Interferometric P-band SAR Modelling of Forests

Maciej J. Soja (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys)
Proceedings of PolInSAR 5th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-07. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 148224