CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Induced circular dichroism in nonintercalative DNA-drug complexes: sector rules for structural applications

Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry (0022-3654). Vol. 92 (1988), 8, p. 2352-2356.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-07. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 148221

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur