CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow linear dichroism supports an accordion model for the salt-induced condensation of chromatin

Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; P. Nielsen ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biochemical Pharmacology (0006-2952). Vol. 37 (1988), 9, p. 1813-1814.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-07.
CPL Pubid: 148219

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Farmaceutisk farmakologi

Chalmers infrastruktur