CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of proteolysis of the extending parts of the high-molecular-weight microtubule-associated proteins on interactions between microtubules

B. Friden ; Jerker Nordh (Institutionen för fysikalisk kemi) ; M. Wallin ; J. Deinum ; Bengt Nordén
Biochimica et Biophysica Acta (0006-3002). Vol. 955 (1988), 2, p. 135-142.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-07.
CPL Pubid: 148218

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur