CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anthracycline-DNA interactions studied with linear dichroism and fluorescence spectroscopy

Magdalena Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Svante Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biochemistry (0006-2960). Vol. 27 (1988), 21, p. 8144-8151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-07.
CPL Pubid: 148217

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur