CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal position of a new bone conduction implant.

Måns Eeg-Olofsson ; Stefan Stenfelt ; Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Hamidreza Taghavi (Institutionen för signaler och system) ; Sabine Reinfeldt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Per Östli (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Gösta Granström
Cochlear implants international (1754-7628). Vol. 12 Suppl 1 (2011), p. S136-8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-07. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 148194

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur