CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Soft-Surface DNA Nanotechnology: DNA Constructs Anchored and Aligned to Lipid Membrane

Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Erik Lundberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Jakob Woller (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Angewandte Chemie - International Edition (1433-7851). Vol. 50 (2011), 36, p. 8312-8315.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: DNA structures, liposomes, nanotechnology, porphyrinoids, self-assembly, nanostructures, nanoconstructs, origami, energyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-07. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 148193

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Porphyrin Anchored DNA: Advances in DNA Nanotechnology


Bottom-up Fabrication of Functional DNA Nanostructures


Functionalizing DNA Nanostructures. From Surface Assembly to Light Harvesting