CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A finite element model of the rat brain for injury investigation

D. Baumgartner ; M. Lamy ; R. Willinger ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (1025-5842). Vol. 14 (2011), p. 273-274.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: TBI, rat, brain, FEMDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-07. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 148187

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Information Technology

Chalmers infrastruktur