CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Verification and Validation Study Based on Resistance Submissions to the Gothenburg 2010 Workshop on Numerical Ship Hydrodynamics

Lu Zou (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
14th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTS2011), Poole, UK (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-07. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 148176

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur