CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Simulation of Shearing and Bending Response of the Knee Joint to a Lateral Impact

Jikuang Yang (Institutionen för personskadeprevention) ; Janusz Kajzer (Institutionen för personskadeprevention) ; Claude Cavallero ; Jaen Bonnoit
Proc. of the 39th STAPP Car Crash Conference, November 8 - 10, 1995, San Diego, USA p. 251-264. DOI: 10.4271/952727. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148157

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Numerisk analys
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur