CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att värdera en byggnad

Asgeir B. Torfason ; Gustav Lundkvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Thomas Polesie
Broniewics, Ewa & Polesie, Thomas (red.) Våra villkor i verkligheten - den beskrivande ekonomin p. 133-142. (2011)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-11-03. Senast ändrad 2011-11-17.
CPL Pubid: 148115

 

Institutioner (Chalmers)

Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Företagsekonomiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur