CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenges of fibre-based infrastructure: A review of the NGA debate in Europe

Orada Teppayayon (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
International Journal of Management and Network Economics (1754-2316). Vol. 2 (2011), 2, p. 150-176.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: NGA Recommendation, competition, investment, sector agenda,Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-03. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 148105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A comprehensive framework for future broadband policy: Assessing the EU initiative