CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A stochastic model for opportunistic maintenance planning of offshore wind farms

François Besnard (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Adam Wojciechowski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Katharina Fischer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Lina Bertling (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
2011 IEEE PES Trondheim PowerTech: The Power of Technology for a Sustainable Society, POWERTECH 2011; Trondheim; 19 June 2011 through 23 June 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Maintenance optimization, offshore wind power, opportunistic maintenance, stochastic optimizationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-03. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 148101

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On maintenance optimization for offshore wind farms