CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Development Problematics

Marcus von Euler (Sektionen för arkitektur) ; Catarina Östlund (Sektionen för arkitektur) ; Maria Nyström (Sektionen för arkitektur)
11th ISPE International Conference on Concurrent Engineering (CE2004), A. A. Balkerna Publisher. Beijing, China (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-02. Senast ändrad 2011-11-02.
CPL Pubid: 148041

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur