CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Planning the Unplanned: does a sustainable future mean sustaining control?

Katarina Bäcklund (Institutionen för arkitektur) ; Emma Engleson (Institutionen för arkitektur) ; Pernilla Hagbert (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 82 s.
[Rapport]

Nyckelord: sustainable development, globalization, urbanization, planning, Kenya, Kisumu


Report as a part of the Master's course ‘Reality Studio’Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-01. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 148029

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur