CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kitchen Design – Energy and Health in the Eyes of the Beholder

Maria Nyström (Sektionen för arkitektur)
Energy for Sustainable Development. Sept 2003 (2003)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-01.
CPL Pubid: 147990

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur