CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

International Space Station: A Case Study in Teamwork of Peoples, Cultures and Programs

Susmita Mohanty (Institutionen för arkitektur) ; Maria Nyström (Institutionen för arkitektur)
12 th ISPE International Conference on Concurrent Engineering (CE2005), A.A. Balkerna Publisher. Texas, USA (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-01. Senast ändrad 2013-10-01.
CPL Pubid: 147987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur