CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Psycological Factors Associated with Habitat Design for Planetary Mission Simulators

Susmita Mohanty (Institutionen för arkitektur) ; Jesper Jörgensen ; Maria Nyström (Institutionen för arkitektur)
2nd International Space Architecture Symposium (SAS), Paper No. AIAA-2006-7345,AIAA SPACE 2006, San Jose, September 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-01. Senast ändrad 2013-10-01.
CPL Pubid: 147985

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur