CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Planetary Human Mission Habitat as Information Space for Living and Exploring

Marcus von Euler ; Maria Nyström (Institutionen för arkitektur)
IAC-07-E5.4.05 (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-01. Senast ändrad 2011-11-02.
CPL Pubid: 147983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur