CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fidelity Evaluation Model for Planetary Simulators: PartII: Developing the Framework

Susmita Mohanty (Institutionen för arkitektur) ; Maria Nyström (Institutionen för arkitektur) ; Barbara Imhof
58th International Astronautical Congress 2007, Hydrabad, India, IAC-07-E5.I.04 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-01. Senast ändrad 2013-10-01.
CPL Pubid: 147982

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur