CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamisk respons av kvinnor och män vid en upphinnandekollision

Anna Carlsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Transportforum 2009, 8-9 januari, Linköping (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Whiplash, Volunteers, Crash testing, Rear impact, Sled testingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-31.
CPL Pubid: 147884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur