CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient Pressure Changes in the Central Nervous System under Whip-lash Motion

Mats Y. Svensson (Institutionen för personskadeprevention) ; Bertil Aldman (Institutionen för personskadeprevention) ; Per Lövsund (Institutionen för personskadeprevention) ; Tore Örtengren ; Torsten Seeman
Biomechanics Seminar (1100-2247). Vol. 4 (1990), p. 107-116.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Whiplash Injury, Neck Injury, Spinal Ganglion, Nerve Root, Cervical SpineDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-30. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 147880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)
Medicinska institutionen (1900-1990)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Farkostteknik
Neurokirurgi

Chalmers infrastruktur