CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Journal for Artistic Research (JAR): Nystartad tidskrift för konstnärlig forskning

JAR - a new journal for artistic research

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Form och färdriktning. Årsbok KFoU 2011, Vetenskapsrådet p. 84-91. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: artistic research, konstnärlig forskningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 147863

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur